Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Chính sách đổi trả và bảo hành

Chính sách đổi trả và bảo hành

1.  Chính sách đổi trả:

Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và lấy lại tiền trong các trường  hợp sau:

   + Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã mà khách hàng đã yêu cầu lúc  đầu.

   + Chất lượng sản phẩm không đảm bảo

Không áp dụng đổi trả hàng trong các trường hợp khác.

2. Chính sách bảo hành:

Tất cả các sản phẩm sẽ được kiểm tra kĩ khi nhận hàng, nếu mặt hàng nào không đảm bảo chất lượng thì tiến hành thỏa thuận đổi trả tại thời điểm đó. Không áp dụng chính sách bảo hành sau khi khách hàng đã nhận hàng.

Scroll