Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng:

- Mục đích thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để xác nhận đơn hàng, giao hàng và liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng, chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Chỉ dùng cho nội bộ Công ty CP Phát Triển Vườn Xanh dùng để xác nhận đơn hàng, giao hàng và liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng, chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Thông tin khách hàng được lưu trữ trong vòng 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhận:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VƯỜN XANH

ĐC: 45 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Web: http://vuonxanhsasco.com/

Email: vuonxanh45@gmail.com

Điện thoại: 028. 73005648

MST: 0305515483 do Sở kế hoạch và đầu tư Hồ Chí Minh cấp ngày 13/02/2008

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công ty CP Phát Triển Vườn Xanh chăm sóc khách hàng.

 

Scroll