Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Phương thức thanh toán khi mua hàng

Phương thức thanh toán gồm có 2 hình thức:

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng.

- Thanh toán chuyển khoản sau khi nhận hàng.

     Thông tin chuyển khoản:

     Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Phát Triển Vườn Xanh

     Số tài khoản: 002382260001

     Ngân hàng Á Châu - CN Hội Sở

  

Scroll