Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Công trình thi công

18/10/2016 14:41 Checks

* Chủ đầu tư: Công Ty Dịch Vụ Hàng Không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) * Tổng diện tích: 281,845 ha.

Xem thêm

Scroll