Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Thông tin chi tiết

Hoàng Kim Quả(Sản phẩm mới)

Mã sản phẩm: HKQ
Tình trạng: Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị tính: kg

Quy cách: 0.2kg-0.5kg/1trái

Giá bán: Liên hệ
  • Chi tiết
  • Comment

Các sản phẩm khác

Giá bán: 256.000 VNĐ

Giá bán: 50.000 VNĐ
Giá cũ: 60.000 VNĐ

Giá bán: 219.000 VNĐ

Giá bán: 31.000 VNĐ

Giá bán: 63.000 VNĐ

Giá bán: 85.000 VNĐ

Giá bán: 88.000 VNĐ

Giá bán: 181.000 VNĐ

Giá bán: 144.000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Scroll